Om os

Vore holdninger

Hos Elektroservice.DK har vi en holdning, vi mener blandt andet, at det er vigtigt at holde de håndværks-mæssige traditioner i hævd og sikre at der også findes dygtige elektromekanikere (Automatik teknikere med elektro som speciale) fremover.

Derfor deltager vi i uddannelsesarbejdet med de tekniske skoler og arbejder på at vi altid har 2 lærlinge under uddannelse hos os. Det skal i den forbindelse nævnes at elektromekaniker uddannelsen i dag hedder ”automatiktekniker med elektro som speciale” – hvilket også understreger den udvikling der er i branchen.

Vi sidder ligeledes med i forskellige branche foreninger, herunder Elektroteknik & Automatik, tidligere Repamotor, Den Danske Vedligeholdsforening (DDV) og forskellige netværksgrupper.

Kun ved at involvere os, kan vi have indflydelse på, at udvikle de områder som vi beskæftiger os med.

Derudover støtter vi ofte op om lokale, såvel som nationale projekter og initiativer.

Det kan både være som partnere i den lokale fodboldklub, annoncesponsor i et blad, præmier til det lokale skolebingo eller noget helt andet.

Og vi gør det med glæde. 

 • Sikkerhed

  Det er Elektroservice.DK´s  sikkerhedspolitik, at virksomhedens medarbejdere og leverandører ved, at vi tilbyder dem et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det gælder både på hovedkontoret og på vores eksterne arbejdspladser.

  Elektroservice.DK prioriterer ikke kun sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø, fordi loven siger det – men også fordi:

  -Du yder dit bedste på en sikker og tryg arbejdsplads

  -Vi holder på dygtige medarbejdere, når vi tilbyder dem optimale arbejdsbetingelser

  -Vores profil som virksomhed tillader hverken sjusk med sikkerheden eller dårlig ’holdånd’

  Elektroservice.DK anerkender, at det psykiske arbejdsmiljø er en afgørende brik i en succesfuld servicevirksomhed som vores. 

 • Miljø

  Det er Elektroservice.DKs  miljøpolitik, at virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø under hensynstagen til de tekniske og økonomiske muligheder, og vi forpligter os til som minimum at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav.

  Vi vil arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild, og i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil vi vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed.

  Elektroservice.DK, lægger vægt på at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og på at alle medarbejdere orienteres om virksomhedens hensigter på miljøområdet og betydningen for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer.

  Virksomheden vil vedligeholde et miljøsystem, der til en hver tid som minimum modsvarer de krav, der stilles i branchen.

 • Sundhed

  Med en sundhedspolitik ønsker Elektroservice.DK at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde blandt virksomhedens medarbejdere, og gennem fælles indsats at gøre sunde valg til gode vaner.

  Hos Elektroservice.DK går arbejdet med sundhed hånd i hånd med vores målsætning om at have et arbejdsmiljø i topklasse. I sundhedsarbejdet prioriteres engagement og medarbejder-involvering højt, og ved at holde medarbejderen i centrum sikres, at sundhedsindsatsen sker netop der, hvor det har værdi og effekt for den enkelte.

  Målsætningen med Elektroservice.DK´s generelle arbejde med sundhed, er at forbedre sundhedstilstanden hos den enkelte medarbejder og skabe et fællesskab omkring det at gøre sunde valg til gode vaner.

  Elektroservice.DK ønsker at arbejde målrettet med sundhed og gennem viden, dialog og involvering at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at vælge en sund livsstil.

  Selvom vi er en del af samme virksomhed, har vi meget forskellige arbejdsvilkår i forhold til f.eks. arbejdstid, fysisk belastning og indflydelse på eget arbejde. Også sundhed og trivsel opfattes meget forskelligt - da vi mennesker jo er forskellige.

  Det er derfor vigtigt at arbejdet med sundhed på Elektroservice.DK er præget af respekt for den enkelte og for hinanden.