Driftsoptimering

Lejeanalyse

Roterende maskiners tilstand kan kontrolleres og fejl kan opdages inden de bliver et problem!

Elektroservice.DK har stor erfaring i udførelse af vibrations og frekvensanalyser på maskiner og udfører i dag mange tusind målinger om året.

Dette giver os erfaringen i at udføre arbejdet med stor præcision.

Jra vib1.jpeg


Efter hver måling analyseres dataen og samles i en rapport, hvori status for hver enkelt målepunkt fremgår.
Derudover udleveres der også en konklusion, således at beslutningsgrundlaget til den videre planlægning er beskrevet.
Alle målinger udføres naturligvis med markedets bedste produkter.

Måling af vibrationer, lejer og støj kan gøres på flere måder.

Til detektering arbejder vi med følgende 3 systemer:
1. Det ene system er SPM systemet, som alene kontrollerer lejets smøretilstand. Dette system har sine begrænsninger -specielt ved motorer, som er reguleret af frekvensomformere.

2. Det andet er et SKF lækstrømssystem, som måler om der er elektrisk lækstrøm fra lejesystemet/rotordelen i regulerede AC motorer.

3. Det tredje er et SKF Microlog system, som er et frekvens/støjanalysesystem, som optager samtlige støjniveauer og behandler dem i et program, som splitter støjbilledet op. Herefter kan maskinens tilstand analyseres.
Dette system detekterer med stor nøjagtighed lejefejl, opretningsfejl, ubalance, elektrisk støj etc.

Til større eller vitale systemer anbefaler vi system 3.

Vore specialister er uddannet som vibration Specialist CatII