Driftsoptimering

Energi optimering

Bedre bundlinie

Energioptimering handler i høj grad om at forbedre konkurrencevenen og bundlinien. I Danmark udgør elmotorer og transmissionsudstyr ca. 50% af det samlede el forbrug.

Derfor er det naturligvis et af de områder hvor der bør være fokus på optimering af de installerede løsninger.Der er god økonomi i at energioptimere el motorer, da der i de senere år er kommet nye og mere energieffektive løsninger på markedet.

Vi ser ofte at selv nyere løsninger kan optimeres hvor gevinsten er lavere produktionsomkostninger og kort tilbagebetalingstid  Elektroservice.DK samarbejder med flere af de førende aktører på energimarkedet i Danmark, derfor møder du os måske også i forbindelse med disse. 

Analyse / screening

Vi udfører mange energioptimeringsprojekter hvert år, det betyder at vi har den nødvendige erfaring i at finde potentialet i hvert enkelt tilfælde.

Typisk starter vi med et møde hvor forventningerne afstemmes, her vil vi spørge ind til krav til løsningerne, ønsker og tilbagebetalingstid og de økonomiske rammer - for at vi med udgangspunkt i denne baggrund kan lave de løsninger der stemmer overens med vores kunders forventninger.

Inden mødet er det en god ide at klarlægge følgende:

- Forventede årlige driftstimer på installationerne - er der tale om 1,2
  eller 3 holds skift?

- Energipris kW/t - hvad betaler virksomheden pr. kW/t?

- Er der en aftale med en aktør på energiområdet og hvad er
  afregningsprisen på sparede kW?
 
- Forventet ønske til tilbagebetalingstid - hvad er kravet til afkast på
  investeringen?

- Økonomisk rammer - hvor meget vil virksomheden investere?

- Proces for udførelse/implementering - hvornår kan en eventuel
  udskiftning foregå?

Efter mødet gennemgåes de installationer hvor der vurderes at være et potentiale for optimering jævnfør de overstående krav og ønsker der måtte være.

Beregning / måling

Efter gennemgang og analyse, udføres der beregning med henblik på synliggørelse af besparelsespotentialet, investering og afkast/tilbagebetalingstid.

EES energikalk okt14 Kalk.jpg

Vi tager højde for den aktuelle driftssituation i hver beregning, så vi dermed opnår reelle tal, der passer overens med de faktiske forhold.

Beregningen bruges ligeledes som bilag til eventuel indhentning af energitilskud ved en aktør. Husk i den forbindelse altid at ansøge om dette, inden ordren afgives.

Implementering

Vi håndterer gerne hele processen og dermed står vi også for selve udførelsen af det enkelte projekt, hvis ikke i selv har mulighed for at forestå implementeringen. Dette gælder uanset om det drejer sig om udskiftning af en enkelt lille motor eller et større ombygning af styring, motor og gear på et maskinanlæg.

Det er naturligvis vigtigt at den installerede løsning opfylder de beregnede besparelser, derfor udfører vi ofte kontrolmålinger for at dokumentere dette.