Cases

Opretning med laser hos Energnist affaldsforbrænding

>>Typisk bruger vi laseropretning, når motorer og pumper har været afmonteret og igennem en renovering ved et planlagt vedligehold. Efter at motor og pumper er samlet, sætter vi dem i gang og måler imens.
På den måde kan man optimere, så der ikke er uønskede vibrationer og støj og slid, når anlægget kører,<< siger maskinmester Dan Novrup, der er el-mester hos Energnist.

>>Drivremmen skal sidde helt lige i forhold til hjulene - for at minimere gnidningsmodstand og dermed slitage. Derfor benytter vi også laseropretning på koblingen af motor og kompressorer,<< fortæller elektriker og installatør Arly Sørensen.

Laseropretningerne er overladt til eksterne leverandører, heriblandt Elektroservice.DK, som både rykker ud til de planlagte vedligehold og de mere akutte situationer, hvor Dan Novrup og hans medarbejdere opdager, at et anlæg støjer eller vibrerer mere end normalt.

Ifølge Arly Sørensen er der flere fordele ved laseropretning sammenlignet med manuel opretning. >>Det er hurtigere og nemmere at rette op med laser, hvis alternativet er et vinkeljern.

Der er også færre fejlmuligheder med laserteknologi, så målingen er mere sikker. Og vi kan også få en rapport, der helt præcist beskriver og dokumenterer, hvordan anlægget havde det før og efter laseropretningen,<< siger han.

Om Energnist.

Energnist er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af 13 kommuner på andelsbasis.

Selskabets formål er at forbrænde affald fra de 13 medlemskommuner.

Energnist håndterer årligt ca. 350.000 ton forbrændingsegnet affald, som afhentes i kommunerne på dertil indrettede omlastestationer.

De 13 kommuner dækker geografisk et areal på ca.11.300 km2, hvilket svarer til knap 26 pct. af Danmarks samlede areal. Befolkningen på ca. 794.000 indbyggere udgør omkring 14 pct. af Danmarks samlede indbyggertal.